Realizacje

Budowa specjalistycznej linii do przeładunku cukru do wyposażenia terminala morskiego

Budowa kontenerowego zaplecza socjalnego

Budowa stacji przeładunkowej BB dla terminalu eksportu cukru

Budowa komina linii utylizacji oparów technologicznych

Budowa komina dla zakładu przetwarzania odpadów

Budowa hali magazynowej do produktów AGRO